Chính sách chất lượng và Trách nhiệm xã hội

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VINH THÔNG Là công ty chuyên sản xuất dép, sandal, giày nữ, giày thể thao. giày da các loại,.. chúng tôi luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với khách hàng , xây dựng và củng cố lòng tin cậy để cùng phát triển bền vững với khách hàng… ban lảnh đạo cty cam kết thực hiện chính sách chất lượng và trách nhiệm xã hội phù hợp với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO, SA8000: 2008.

Chính sách chất lượng và trách nhiệm xã hội của công ty là:

– Đảm bảo không có sản phẩm không phù hợp.
– Luôn được cải tiến để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
– Tuân thủ quy định pháp lý về luật lao động, lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, sức khỏe an toàn nghề nghiệp, môi trường làm việc, không phân biệtđối xử, tự do lập hội và thương thảo tập thể, thời gian làm việc và tra thù lao
– Các nhà thầu phụ, nhà cung cấp phải cam kết thực hiện chính sách này trong các điều kiện lao động nhất quán với những quy định pháp luật liên quan và các văn kiện pháp luật quốc tế
– Chính sách chát lượng & trách nhiệm xã hội được công bố rộng rãi để mọi thành viên trong công ty được thấu hiểu, duy trì và không ngừng cải tiến để bảo đảmluôn thích hợp với hoạt động bên trong và các điều kiện bên ngoài của công ty

Tóm lại chúng tôi luôn phấn đấu để trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành sản xuất giày dép cho xuất khẩu và nội địa, phấn đấu để công ty vinh thông vừa là bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng, vừa phát triển để nâng cao uy tín trên thị trường.

Vinh thông, ngày 15 tháng 09 năm 2010

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

 

NGUYỄN QUỐC TUẤN